به نام کسی که جدایی را آفرید تا قدر با هم بودن رو بدونیم...

 

 

 

به نام کسی که جدایی را آفرید تا قدر با هم بودن رو بدونیم

 

عشق بزرگترین دروغ دنیاست ...


خیلی سخته  بعد از چند سال تازه بفهمی دوست داشتنش دروغ بوده ولی

بازم بهت بگه دوست دارم.

خیلی سخته وقتی میخابی طعم  واقعی مرگ رو بچشی ولی صبح که

چشمات رو باز میکنی ببینی نمردی یه روز دیگه رو با خاطرهاش شروع کنی

ولی اون دیگه پیشت نیست پیشت نیست ولی انگار هر لحظه کنارته ولی تو

پیش اون بودی هیچ وقت ندیدت.

خیلی سخته بهت بگه دوست دارم ولی نمی خوامت میگن باید با

یادش زندگی کنی ولی تا کی خوابش رو ببینی میگن ناامید نشو آخه درد

ناامیدی رو نکشیدن...

ناامیدی و تنهایی و گریه تنها هدیه هایی بود که بهم داد ولی من چی

تموم زندگیمو بهش دادم.

خیلی سخته  بهش دل ببندی و دلت رو بشکونه تو هم میتونستی دلش

بشکونی ولی اینکا رو نکردی چون خیلی دوسش داشتی.

خیلی سخته بزرگترین آرزوت مرگ باشه ولی اون بتونه با یار تازه رسیدش

خیلی راحت زندگی کنه بعد کل ثروتت که عشقت بوده و کاخ آرزوهات رو

یکجا خراب کنه اونوقت زیر آوار بی مهری و تنهایی از فقر محبت و دوست

داشتن تا اخر عمر  بشینی زار زار گریه کنی.

خیلی سخته از ترس این که مردم بهت نخندن فکر نکنن دیونه ای نتونی درد

دلت رو به کسی بگی.

خیلی سخته آرزوت کسی باشه که از این و اون بشنوی هیچ اهمیتی براش

نداشتی حالا دیگه آرزوی نبودنت رو میکنه.

خیلی سخته وقتی یادت میاد که حتی با شنیدن اسمش انقدر خوشحال

میشدی که دوست داشتی داد بزنی ولی حالا با دیدنشم چیزی جز  زجر و

عذاب نسیبت نمیشه چون اون دیگه واسه تو نیست.

خیلی سخته بعد از چند وقت که میبینیش اشک تو چشمات حلقه بزنه ولی

اشکات فقط واسه خودت  مهم باشن.

خیلی سخته جرعت هر کاری رو داشته باشی به امید این که کوه پشتت

ولی وقی برگردی پشتت رو نگاه کنی ببینی یه عمر پشتت به دره بوده.

حالا اون دیگه عشقش یه نفر دیگس  اصلا تو واسش مهم نیستی اصلا

رسم بازی قایم باشک زمونه این تو چشم میزاری من قایم میشم اما تو یکی

دیگه رو پیدا میکنی.

خدایا همه این کارا رو تو کردی به هرکی دل بستم تو دلم رو شکوندی هرجا

لونه ساختم  خرابش کردی هر جا با دیدن کسی دلم آرامش میگرفت  تو

اضطراب رو تو دلم انداختی نمیدونم شاید این کارو کردی که به غیر از خودت

به کسی دل نبندم به کسی امید نداشته باشم پس حالا که همه امیدم به

تو  هست ..............کمکم کن.......... کمکم کن.........

  

 

/ 0 نظر / 27 بازدید