یاور همیشه مومن...

 

ای به داد من رسیده تو روزای خود شکستن 
                                    ای چراغ مهربونی تو شبای وحشت من

ای تبلور حقیقت توی لحظه های تردید
                                  تو شبو از من گرفتی تو منو دادی به خورشید

اگه باشی یا نباشی برای من تکیه گاهی 
                                  میون این همه دشمن تو رفیقی جون پناهی 


یاور همیشه مومن ...

                                    تو برو سفر سلامت...... 
غم من نخور که دوریت ....
                                    برای من شده عادت ....ناجی عاطفه من شعرم از تو جون گرفته 
                                   رگ خشک بودن من از تن تو خون گرفته 

اگه مدیون تو باشم اگه از تو باشه جونم 
                                  قدراون لحظه نداره که منو دادی نشونم


/ 0 نظر / 10 بازدید