تار مو ...

ﺍﯾﻨﺎ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺗﺎﺭ ﻣﻮﯼ ﻫﻤﺴﺮﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎﻧﻤﯿﺪﻥ،
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﮔﻪ ﻫﻤﻮﻧﻮ ﺗﻮ ﻏﺬﺍ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻦ؟
ﺟـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮﺵ ﻣﯿـــــــــــﺪﻥ ... :))))

/ 2 نظر / 17 بازدید
سارا

اخه چـــــــــــــــرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مسولین پاسخگو باشد لدفن[نیشخند]