تنهایی...

و چه خوب است گاه گاهی دروغ بگویی به دلت... و نگذاری که بداند بینهایت تنهاست ...

 

 


/ 1 نظر / 14 بازدید
zak

آدمک اخردنیاست بخند آدمک مرگ همین جاست بخند دست خطی که تورا عاشق کرد شوخی کاغذ ما بود.آدمک خر نشوی گریه کنی کل دنیا سراب است بخند آن خدایی که توخواندی به خدا مثل تو تنهاست بخند [گل]