عیدتان مبارک

خرّم تر از این لحظه ندیدست علی

راز امر خدا به خلق گردیده ولی

بیعت همه کردند به ذکر صلوات

تفسیر الست ربکم بود و بلی

عید سعید غدیر خم بر شمــا مبارک باد

 

الــتـــمــاس دعــــــــــــا
http://www.rasekhoon.net/_files/images/postalcard/a75a7e80-594a-40c7-a96d-11e8de968fa6.jpg

/ 2 نظر / 16 بازدید
رها

عیدتون مبارک دوستان[گل]