رفیق دلتنگی من، انقد منو عذاب نده

یکمی با من را بیا این روزا حال من بده

آخه چه طور دلت میاد اینجوری آزارم بدی

با دل من بد تانکن وقتی ازم خوبی دیدی

نزار غرورم بشکنه نزار که بشکنه دلم

آخ به دلم افتاده که همین روزا مسافرم

یه وقتی مهربون میشی یه وقت که خیلی دیر شده

یه وقت که خنده عاشقم تو دل خاک اسیر شده

یه وقتی که چشمای من خیره به صورت تو نیست

جمله دوست دارم رو، رو سنگ سردم بنویس

نزار غرورم بشکنه نزار که بشکنه دلم

آخ به دلم افتاده که همین روزا مسافرم

یه وقتی مهربون میشی یه وقت که خیلی دیر شده

یه وقت که خنده عاشقم تو دل خاک اسر شده

نزار غرورم بشکنه …

 

 

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
هادی

تو گیتار کار کردی یا ویلن؟

هادی

تو گیتار کار کردی یا ویلن؟