هر خواستنی عین توانایی نیست ...

گرچه چـــشمان تو جز در پی زیبایی نیـــست

دل بکن ! آیـنه این قدر تماشایی نیـــست

حاصل خیره در آیینه شدن ها آیا

دو بـرابر شدن غصه تنـــهایی نیـست؟

بی سبب تا لـب دریا مکشان قایــق را

قایقت را بشکن ! روح تو دریایی نـــیست

آه در آینه تنها کدرت خواهــد کرد

آه ! دیگر دمت ای دوســت ، مسیحایی نـــیست

آنکه یک عـمر به شوق تو در این کوچه نشست

حال وقـتی به لب پنجره می آیی ، نـــیست

خواسـتم با غم عشقش بنویـسم شــعری

گفت : هر خواستنی عین توانایی نـــیست ...فاضــل نظـری

 


/ 3 نظر / 22 بازدید
رها

ای سعید مشکووووووووووک عاشق شدی رفت هیییییییی[ناراحت][گل]

حسین

خوب خداروشکر دیگه وب شما هم که درست شد تبریک عرض میکنم